ÁSZF

Kérünk, hogy szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvasd el a vásárlási feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetértesz és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve! A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. 

A látogató a weboldal megtekintésével és használatával automatikusan elfogadja az alábbi ÁSZF rendelkezéseit.

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató:
Darius SUN GmbH.
Austria Vienna 1070, Schottenfeldgasse 85/1

email: operation@draconigrum.eu

Regisztráció

Az oldalon regisztráció nélkül is tudsz vásárolni. A a vásárlást érintő kapcsolattartáshoz azonban szükségünk van a következő adataidra: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, email cím, adószám..

A szolgáltatás

A szolgáltatás a tanúsítási tevékenység elvégzése után a tanúsítási adatlap és online pecsét kihelyezésének joga, illetve a kapcsolódó egyedi landing page elkészítése, és elérhetőségének biztosítása a szerződés fennálta alatt. A tanusítás adatai az egyedi megállapodásnak megfelelően frissülnek. A szolgáltatás csak a tanúsítással kapcsolatos audit tevékenységet foglalja magába, a feltárt esetleges problémák, feladatok megoldását nem. Készen állunk ezen feladatok megoldására, vagy azokkal kapcsolatos tanácsadásra. Ezek külön megállapodás tárgyát képezhetik.

A szolgáltatás kiválasztása

A honalapon egy tanusítási szolgáltatás választható ki, különböző előfizetési módozatokkal. Ebbe beleértve a vevői ellenőrzés kérést, az online illetve offline boltok vonatkozó tanúsításait.

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak.. Amennyiben a weblapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelés elküldése

A megrendelést a honlap láblécében lévő kontakt formon keresztül van lehetőség megrendelni. A pontos és részletes adatok megadása fontos a sikeres ügyintézés szempontjából. Minden üzleti megkeresést online formában visszaigazolunk és előzetesen egyeztetést kezdünk a teljesítés előtt. Amennyiben a fizetési formot is kitöltik és elindítják az előfizetést az meggyorsítja a tanúsítás folyamatát.

Fenntartjuk a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. Erre viszont kizárólag a vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén az összeg visszautalásra kerül a vásárló részére.

A rendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség rendelés feladására. Amennyiben a vásárló rendelése a munkaidőn túl érkezik, akkor az a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kapsz a rendelés beérkezéséről. Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kapsz az általad megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk, ellenőrizd a levélszemét / spam mappát a levelező rendszeredben! Ha itt sem találod a visszaigazoló e-mailünket, akkor kérünk, vedd fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeinken! Jó, ha tudod, hogy a hatályos jogszabályok szerint amennyiben a visszaigazoló e-mailünk nem érkezik meg 48 órán belül, akkor mentesülsz az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséged van a rendelésed visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor e-mailes értesítést kapsz a rendelés feldolgozásának tényéről, ezután már csak írásos formában e-mail címre küldött levélen keresztül van tudod rendelésedet visszavonni vagy a megrendelésedet utólag módosítani.

Fizetési feltételek

A weblapon jelenleg banki átutalásos, bankkártyás (Stripe) fizetésre van lehetőség.

Számlázás

Valamennyi vásárlás esetében e-számlát állítunk ki vásárlóink részére, melynek tényét a rendelés elküldésével a vásárló elfogadja. 

A szolgáltatói elállás

Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Elállási jog

Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A törvény szerint az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él. A vásárló az áru átvételét követő 14 napon belül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható.

Ha szeretnél élni az elállási/felmondási jogoddal, elállási/felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatodat köteles vagy eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Ha elállsz a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszafizetés a vásárló beleegyezése esetén banki átutalással történik. Amennyiben erre nem kapunk felhatalmazást, akkor a visszafizetés az általad igénybe vett fizetési móddal azonos módon történik. 

Fogyasztói panasz, békéltetési testülethez való fordulás

Tájékoztatunk, hogy velünk szemben fogyasztói panasszal élhetsz. Amennyiben a fogyasztói panaszodat elutasítjuk, úgy jogosult vagy a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

 1. g) a testület döntésére irányuló indítványt,
 2. h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei a következő linken találhatóak: https://bekeltetes.hu/

Online vitarendezési platform 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Tulajdonjogi kikötés

Az elkészített tanúsítvány adatlap, a kihelyezett online pecsét szerzői jogai a szolgáltató birtokában maradnak, a vásárló bérli ezeket a szolgáltatás igénybevételével. Azokban módosítást nem végezhet, de szabadon publikálhatja tetszés szerinti fórumon, korlátozás nélkül. A tartalmában módosítást nem végezhet.

Egyéb rendelkezések, információk

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A weblap böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadod a jelen általános szerződési feltételeket.

Fogalmak

 • oldalwidget: a honlap bal oldalán kizárólag kollégáink által kihelyezett tanúsító pecsét
 • tanúsítás: a folyamat, mely a publikált ellenőrző listán található pontok szerint ellenőrzi a bolt megjelenését és működését
 • fizetés: bankkártyás fizetés a Stripe segítségével, előfizetés (subscription) lehetőséggel
 • megrendelés: a kontakt formon keresztül elküldött és a fizetési formon kifizetett előfizetés után tekintjük teljes körü szolgáltatásmegrendelésnek a beérkezezz igényt.

Szerzői jogok 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos:

Teljesíthetetlen szerződés

Teljesíthetetlen a szerződés információ hiányában, téves adatok megadása okán, illetve ha időközben nem megfelelő irányú változást észlelünk a tanúsítvány visszavonásra kerülhet.

Hibás teljesítés megoldásának menete

Amennyiben bármilyen hiba keletkezik, elsődlegesen a legmagasabb prioritással a megoldáson dolgozunk. amennyiben olyan a hiba a szerződés teljesíthetetlennek minősülhet.

E-számlára vonatkozó kitételek

A megrendelő a honalpunk használatával beleegyezik, kifejezetten hozzájárul, hogy a megrendelséről e-számlát készítsünk.

× ellenorzott webshop